Skolskogar

En skolskog är ett avgränsat område som disponeras av skolan för lektioner och utevistelser. Här kan teorier testas i praktiken. Skolan och markägaren upprättar en överenskommelse där skolan får tillstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter, exempelvis bygga eldplats, bygga vindskydd eller kanske avverka några träd.
Mall för en överenskommelse med berörd skogsägare finns att ladda ner via Skogen i Skolans hemsida.
Mera Skogs verksamhetsledare hjälper gärna till i dialogen med markägaren samt med avtal.
Verksamhetsledaren tillsammans med kommungruppen hjälper gärna till med utomhuspedagogiska aktiviteter som ni kan syssla med i er skolskog. Vi har skolskogsryggsäck (se SiS hemsida) att låna ut och vi kan utbilda lärare i att använda den!
Hör av er om ni vill ha hjälp så gör vi vad vi kan!