Välkommen till Mera Skog i Västerbottens webbplats! Mera Skog är ett samverkansorgan för den skogliga och skogsindustriella sektorn i länet. Vi strävar efter att öka kunskaperna om, och intresset för, skogen och alla dess värden.
Mera Skog i Västerbotten riktar sig med sin informerande verksamhet till ett flertal målgrupper i samhället: lärare och elever i skolan, från förskola till gymnasium, studie- och yrkesvägledare, lärarstuderande och beslutsfattare. Verksamheten riktad mot elever, lärare och lärarstuderande bedrivs i överensstämmelse med skolans läroplaner och på skolans villkor i enlighet med Skogen i Skolans mål.

Övriga aktiviteter

Skolskogar
En skolskog är ett avgränsat område som disponeras av skolan för lektioner och utevistelser. Här kan teorier testas i praktiken.

Sveriges bästa PRAO
Under en spännande och händelserik vecka får elever i årskurserna 7-9 chansen att upptäcka fördelarna med att jobba i skogen.

Skogsbussen
Vill din klass åka på utflykt till Skogsmuseet i Lycksele?! Sök pengar för resan från Mera Skog i Västerbotten.

Skogskollo
Är du nyfiken på skogens möjligheter? Välkommen till skogskollo i sommar!

Skogens Oskar
Mera Skogs ”Oskar” utdelas årligen av vår organisation. Valet av person sker bland dem som genom sitt handlande gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten.