Skogen i Skolan - Västerbotten

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.
Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973. Den pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik. För att nå målet om ökad kunskap och ökat intresse för skogen använder Skogen i Skolan utomhuspedagogiken som redskap.

Är du intresserad av att komma i kontakt med Skogen i Skolan i Västerbotten?
Kontakta då Selma Holmlund via mail på selma.holmlund@skogstekniskaklustret.se eller via telefon på 072-14 75 437.
Skogen i Skolan i Västerbotten vill aktivt uppmuntra skolor till ökad utomhusundervisning med skogen som ett pedagogiskt hjälpmedel. Använd skogen som en extra lärosal på just er skola - varför inte i en egen skolskog? Vi anordnar kurser, informationsträffar, studiebesök ute i skogsbruket eller på industrin m.m. i länet.
Vill ni veta ännu mer? Besök Skogen i Skolans hemsida för mer information!