Lycksele

Magnus Andersson, Skogs- och samemuseet (sammankallande)

Jonas Fjellner, Norra Skog

Pär Frohm, Sveaskog

Therese Sigmundsdotter, Skogsstyrelsen

Camilla Göthesson, Holmen

Olof Burström, Holmen

Daniel Lundin, SCA

Annika Hällgren, Syv Lycksele kommun

jonas.fjellner@norraskog.se; par.frohm@sveaskog.setherese.sigmundsdotter@skogsstyrelsen.se; magnus.andersson@lycksele.se; camilla.gothesson@holmen.com; olof.burstrom@holmen.comdaniel.lundin2@sca.com; annika.hallgren@edu.lycksele.se;