Vilhelmina

Ursula Neussel(sammankallande), Skogsstyrelsen, ursula.neussel@skogsstyrelsen.se
Nils Lundgren, Skogssällskapet, nils.lundgren@skogssallskapet.se
Göran Jonsson, SCA, goran.jonsson@sca.com
Valter Eriksson, Sveaskog, valter.eriksson@sveaskog.se
Per-Anders Bergqvist, Norrskog, par-anders.bergqvist@norrskog.se
Sonja Almroth, Länsstyrelsen, sonja.almroth@lansstyrelsen.se
Robert Mannelqvist, Norra, robert.mannelqvist@norra.se
Patrik Ulander, Statens fastighetsverk, patrik.ulander@sfv.se
Viveca Viktröm, viveca.vikstrom@vilhelmina.se