Norsjö

Nils Berglund, SCA (sammankallande)
nils.berglund@sca.com
Oskar Sjölund, Malå Kommun
oskar.sjölund@mala.se
Mattias Larsson
mattias.larsson@sca.com

Jon Bäcklund, Holmen
jon.backlund@holmen.com
Tord Vidmark, Martinsons
tord.vidmark@martinsons.se
Ingemar Brännström, Skogsstyrelsen
ingemar.brannstrom@skogsstyrelsen.se