Nordmaling

Sören Winther, Norra Skogsägarna
soren.winther@norra.se
Kristoffer Stighall, Martinsons
kristoffer.stighall@martinsons.se
Lisa Edvardsson, Skogsstyrelsen (sammankallande)
lisa.edvardsson@skogsstyrelsen.se
Elisabeth Oscarsson, SCA
elisabeth.oscarsson@sca.com