Malå

Rickard Vesterlund, Skogsstyrelsen (sammankallande)
rickard.vesterlund@skogsstyrelsen.se
Oskar Sjölund, Malå kommun
oskar.sjolund@mala.se
Steve Johansson, Sveaskog
steve.johansson@sveaskog.se
Magnus Furmark, Norra Skogsägarna
magnus.furmark@norra.se