Bjurholm/Vännäs

Henrik Ådén, Norra Skog (Sammankallande, huvudsaklig för Norra Skog)
Mattias Bertilsson, Norra Skog

Gustav Nilsson, Holmen (huvudsaklig från Holmen)

Emil Strömberg, Holmen (föräldraledig)
Mikaela Rosendahl, Holmen 
Karl Lind, SCA

Oskar Sandström, SCA

Ragna Lestander, Skogsstyrelsen

Eva Willebrand, Liljaskolan (huvudsaklig från Liljaskolan)
Johanna Strömberg, Liljaskolan

Lena Näslund, Vegaskolan

Jenny Linder, Castorskolan

Helén Zakrisson, Hammarskolan
Emma Molander, Vännäsby skola
Anders Bergh, Qbik

 

karl.lind@sca.comragna.lestander@skogsstyrelsen.se; eva.willebrand@vannas.se; gustav.nilsson@holmen.com; jenny.linder@bjurholm.se; helen.zakrisson@vannas.se; Lena.Naslund@vannas.se; henrik.aden@norraskog.se; mattias.bertilsson@norraskog.se;

oskar.sandstrom@sca.com; johanna.stromberg@vannas.se; mikaela.rosendahl@holmen.comemil.stromberg@holmen.com; anders.bergh@qbikab.se; emma.molander@vannas.se;