Bjurholm/Vännäs

Johanna Strömberg, Holmen, (Sammankallande)
johanna.stromberg@holmen.com
Rolf Sandberg, NK Lundström
rolf.sandberg@nkltra.se
Ragna Lestander, Skogsstyrelsen
ragna.lestander@skogsstyrelsen.se
Magnus Westerlund, SCA
magnus.westerlund@sca.com

Eva Willebrand, Liljaskolan
eva.willebrand@vannas.se
Björn-Erik Lilja, Norra Skogsägarna
bjorn-erik.lilja@norra.se