Bjurholm/Vännäs

Mattias Bertilsson, Norra Skog (Sammankallande, huvudsaklig för Norra Skog)

Henrik Ådén, Norra Skog 

Gustav Nilsson, Holmen (huvudsaklig från Holmen)

Emil Strömberg, Holmen (föräldraledig)
Mikaela Rosendahl, Holmen 
Karl Lind, SCA

Ragna Lestander, Skogsstyrelsen

Eva Willebrand, Liljaskolan (huvudsaklig från Liljaskolan)
Johanna Strömberg, Liljaskolan

Lena Näslund, Vegaskolan

Jenny Linder, Castorskolan

Helén Zakrisson, Hammarskolan
Emma Molander, Vännäsby skola
Anders Bergh, Qbik

 

karl.lind@sca.com; niklas.karlsson@norraskog.se; viktor.holgersson@norraskog.se; ragna.lestander@skogsstyrelsen.se; eva.willebrand@vannas.se; gustav.nilsson@holmen.com; jenny.linder@bjurholm.se; helen.zakrisson@vannas.se; Lena.Naslund@vannas.se; henrik.aden@norraskog.se; mattias.bertilsson@norraskog.se; johanna.stromberg@vannas.se; emma.molander@vannas.se; mikaela.rosendahl@holmen.comemil.stromberg@holmen.com; anders.bergh@qbikab.se;