Skogens Oskar

2019 års Skogens Oskar tilldelades Nätverket för yrkesverksamma kvinnor och icke-binära i skogssektorn, NYKS

Delar av NYKSs styrelse under Marsträffen 2020

Nätverket för yrkesverksamma kvinnor och icke-binära i skogssektorn, NYKS, är 2019 års mottagare av Skogens Oskar.
NYKS föddes ur #metoo och #slutavverkat sommaren 2018. Nätverket sträcker sig både över organisationsgränser och vårt långa land som en trygg gemenskap för sina medlemmar vilka idag är över 650 till antalet.
Mera Skog vill belöna det starka engagemang och den goda samverkan som genomsyrar NYKS arbete för en jämställd skogssektor! Genom NYKS förtjänst stannar inte jämställdhetsarbetet i teorin utan blir till aktiva handlingar som gör skogen till en arbetsplats där alla kan känna sig välkomna.

Lämna din motivering till 2020 års mottagare av Skogens Oskar här

Mera Skogs ”Oskar” utdelas årligen av vår organisation. Valet av person sker bland dem som genom sitt handlande gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten.
Vid val av person skall stort avseende fästas vid den grad av initiativkraft och idealitet som präglat den ide eller gärning som föreslås till belöning.
Lämpliga mottagare nomineras under året och en mottagare utses på Mera Skogs årsmöte. Lämna in din nominering till Skogens Oskar 2020 här nedanför.

Tidigare Skogs-Oskar:
1983 Ture Månsson
1984 Kjell Ulfhielm
1985 Hilding Ericsson
1986 Owe Eliasson
1987 Börje Sandberg
1988 Sven-Ingvar Wiklund
1989 Birger Enroth
1990 Karl-Göran Lundström
1991 Lage Strömgren
1992 Åke Sandström
1993 Gunhild Rydström
1994 Bengt Jonsson
1995 John Andersson
1996 Inga-Lill Tengman
1997 Dick Berg
1998 Per-Ove Bäckström
1999 Ola Lundberg
2000 Georg Andersson
2001 Anders Nordwall
2002 Sten Nyström
2003 Jan Edlund
2004 Leif Jougda
2005 Nils och Åke Martinson
2006 Dan Rönnkvist och Gustav Johansson
2007 Bengt Markusson
2008 Lorentz Andersson
2009 Tomas Lundmark
2010 Hans Eliasson
2011 Gunnar Andersson
2012 Rikard Ålstig
2013 Maria Hedblom
2014 Bengt Johansson
2015 David Rönnblom          
2016 Helena Österlind
2017 Ann Dolling
2018 Anders Pettersson
2019 NYKS