Skogens Oskar

Mera Skogs ”Oskar” utdelas årligen av vår organisation. Valet av person sker bland dem som genom sitt handlande gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten. Vid val av person skall stort avseende fästas vid den grad av initiativkraft och idealitet som präglat den ide eller gärning som föreslås till belöning. Lämpliga mottagare nomineras under året och en mottagare utses på Mera Skogs årsmöte.

Berndt Hermansson Foto: Yvonnie Hermansson

Berndt Hermansson tilldelas Skogs-Oskar 2021

Berndt Hermansson är 2021 års mottagare av Mera Skogs utmärkelse Skogens Oskar. Berndt Hermansson driver N.H. Skogsentreprenad och är tidigare styrelseordförande för branschorganisationen Skogsentreprenörerna. Berndt Hermansson är sedan många år en drivande skogsentreprenör som vågat tänka nytt och därmed drivit utvecklingen för entreprenadbranschen i skogen framåt. Genom att kombinera olika affärsverksamheter har Berndt Hermansson berikat och utvecklat de olika branschernas verksamheter ur ett bredare perspektiv till nytta för hela skogssektorn. I sin roll som ordförande för Skogsentreprenörerna har han alltid sett till entreprenörens rätt.

Mera Skog i Västerbotten vill belöna Berndt Hermansson för sitt stora engagemang och framåtanda som varit till nytta inte bara för Västerbottens skogsentreprenörer utan för hela skogsbranschen.Tidigare års mottagare: 

1983 Ture Månsson
1984 Kjell Ulfhielm
1985 Hilding Ericsson
1986 Owe Eliasson
1987 Börje Sandberg
1988 Sven-Ingvar Wiklund
1989 Birger Enroth
1990 Karl-Göran Lundström
1991 Lage Strömgren
1992 Åke Sandström
1993 Gunhild Rydström
1994 Bengt Jonsson
1995 John Andersson
1996 Inga-Lill Tengman
1997 Dick Berg
1998 Per-Ove Bäckström
1999 Ola Lundberg
2000 Georg Andersson
2001 Anders Nordwall
2002 Sten Nyström
2003 Jan Edlund
2004 Leif Jougda
2005 Nils och Åke Martinson
2006 Dan Rönnkvist och Gustav Johansson
2007 Bengt Markusson
2008 Lorentz Andersson
2009 Tomas Lundmark
2010 Hans Eliasson
2011 Gunnar Andersson
2012 Rikard Ålstig
2013 Maria Hedblom
2014 Bengt Johansson
2015 David Rönnblom          
2016 Helena Österlind
2017 Ann Dolling
2018 Anders Pettersson
2019 NYKS
2020 Clas Fries

2021 Berndt Hermansson


Lämna din motivering till 2022 års mottagare av Skogens Oskar här: