Skogens mästare

Skogens mästare är en tävling som riktar sig till sjundeklassare runt om i Sverige, länsvis. Frågor och praktiska uppgifter som förekommer inom tävlingen är konstruerade så att de ska följa läroplanen,
lgr 11, och möta de förmågor som beskrivs där.
Skogen i Skolans läromedel Boken om skogen ligger till grund för tävlingen. Boken om skogen är en grundbok fylld med basfakta om skogen.
Vinster
1:a pris             10.000:-
2:a pris             5.000:-
3:e pris             3.000:-
4:e pris             2.000:-
Kontakta Matilda Lingegård, matilda@meraskog.se, för anmälan och information.