Skellefteå

Johanna Åkerlund, Skogsstyrelsen (sammankallande), johanna.akerlund@skogsstyrelsen.se
Lars Forsell, Martinsons, lars.forsell@martinsons.se
Ola Lindström, Stenvalls trä, ola@stenvalls.se
Bo Brännström, Norra Skogsägarna, bo.brannstrom@norra.se
Knut Johansson, Holmen, knut.johansson@holmen.com
Anders Johnsson, SCA, anders.johnsson@sca.com
Filip Westermark, Burträsk Naturbruksgymnasium, filip.westermark@skelleftea.se
Greger Lundström, Skellefteå Kraft, greger.lundstrom@skekraft.se
Thomas Löfgren, Exploratoriet, thomas.lofgren@exploratoriet.se