Medlemsgrupp

Fredrik Bergström, Ordförande
Sveaskog
fredrik.bergstrom@sveaskog.se

Morgen Yngevesson
SCA Skog
morgen.yngvesson@sca.com

Lars Johansson
Holmen Skog
lars.johansson@holmenskog.com

Lennart Andersson
VMF Nord
lennart.andersson@vmfnord.se

Vakant
Malå såg

Jörgen Malm
Naturbruksgymnaiset Burträsk
jimmy.persson@skelleftea.se

Birgitta Löthman
Skogssällskapet
birgitta.lothman@skogssallskapet.se

Mikael Forsman
Norra Skog
mikael.forsman@norra.se

Anders Landström
Luleå stift
anders.landstrom@svenskakyrkan.se

Peter Lindström
GS-facket
peter.lindstrom@gsfacket.se

Matilda Lingegård, Verksamhetsledare
Mera Skog i Västerbotten
072-147 54 37
matilda@meraskog.se

Anders Pettersson
Allmänningskog i Västerbotten
anders.pettersson@allmskog-ac.nu

Patrik Ulander
Statens Fastighetsverk
patrik.ulander@sfv.se

Eva Willebrand
Liljaskolan
eva.willebrand@vannas.se

Ingela Edholm Forsberg
Skogsmuseet
ingela.edholm.forsberg@lycksele.se

Martin Ärlestig
Komatsu Forest AB
martin.arlestig@komatsuforest.com

Linda Nyström
Skogstekniska Klustret
linda.nystrom@skogstekniskaklustret.se